3. května 2024 - Exkurze do areálu Chrámu chmele a piva v Žatci

Dne 3. května 2024 uskutečnily třídy 1.A a 1.C exkurzi do areálu Chrámu chmele a piva v Žatci. Žáci se seznámili s historií pivovarnictví na Žatecku, jednotlivými výrobními postupy výroby piva a někteří žáci dokonce ochutnali slad a nealkoholické pivo. Výlet jsme zakončili pohledem na město z ptačí perspektivy a to z vyhlídkové věže.

Autor: Mgr. Jakub Haviar