Aktuality

 • Informace k distanční výuce

  Vážení rodiče,
  dle nařízení vlády přecházejí všichni žáci školy na distanční výuku, která je pro žáky povinná.

  Distanční výuka bude probíhat na platformě MS Teams, a to formou synchronní (žák musí být ve stanoveném čase připojen a obvykle s vyučujícím komunikuje např. formou audio či videokonference) a asynchronní (žák vypracuje v jakémkoli čase zadanou práci).

  Všichni žáci byli v práci s MS Teams proškoleni. Pokud by přesto nastaly problémy, prosíme, kontaktujte IT pracovníky Ing. Romana Paula (roman.paul@gymmost.cz), případně Mgr. Michala Smatanu (michal.smatana@gymmost.cz).

  Stálé rozvrhy synchronní výuky naleznete pod těmito odkazy: rozvrhy učitelů, rozvrhy tříd a od čtvrtka 15.10. bude podle něj výuka probíhat. Synchronní hodiny jsou označeny v rozvrhu bílou barvou a příznakem DisV. Hodiny označené jinou barvou než bílou jsou asynchronní výuka.

  Zároveň Vás prosíme, abyste sledovali Rozvrhové změny zde na webu školy. Některé hodiny obou typů výuky mohou kvůli absenci vyučujících odpadat.

  Děkujeme za spolupráci a pochopení.
  Vedení školy.

 • Informace pro sportovní přípravu

  Od středy 14. 10. 2020 nebude probíhat sportovní příprava v žádné formě! Předpokládaný termín obnovení 2. 11. 2020.
  ZŘŠ M. Kalců
 • Omezení provozu školy

  Vzhledem k Nařízení KHS Ústí nad Labem č. 3/2020 omezuje škola od 5. října 2020 svůj provoz takto:
  • MIMO PROVOZ je budova školy v ulici Čsl. armády 1530 (B1)
  • Veškeré záležitosti vyřizuje kancelář B2 – telefon 476 707 493
 • Informace k vzdělávání distanční formou

  Podmínky provozu školy v období distanční výuky od 5. října 2020 ve školním roce 2020/2021. Pokyny a informace pro žáky a zákonné zástupce.

  Školní řád - změny

 • Důležitá Informace pro rodiče, žáky a zaměstnance školy

  Od 21. září 2020 do 31. srpna 2021 probíhá v ulici Čsl. armády rekonstrukce vodovodního řádu. Vstup do hlavní budovy B1 bude nadále zachován z ulice Čsl. armády. Při příchodu a odchodu z této budovy je třeba důsledně respektovat značení a zábrany budoucích výkopů. Pohyb v okolí stavby vyžaduje zvýšenou pozornost, kázeň a respektování všech případných zábran a omezení. Pro přecházení komunikace, bude v provozu vždy jeden z přechodů pro chodce, podle etapizace stavby.

  Mgr. Karel Vacek
  ředitel školy

 • Aktuální doporučení KHS k epidemiologické situaci

 • Podmínky provozu školy v období školního roku 2020/2021

  Pokyny a informace pro žáky a zákonné zástupce, prosíme prostudujte v tomto dokumentu.
 • Prodej almanachu 100 let gymnázia

  Almanach vydaný u příležitosti oslav 100 let gymnázia je možné zakoupit v sekretariátu školy, Čsl. armády 1530/29. Po předchozí domluvě je možné i prohlédnout výstavu o historii gymnázia.

 • Dne 9. října 2020 se žáci primy zapojili do projektu Krokus. Cílem projektu bylo prostřednictvím výsadby krokusů připomenout oběti holocaustu. Právě žluté krokusy mají symbolizovat židovské oběti. Žáci zasadili sazeničky v areálu školy a budou doufat, že květiny vykvetou na přelomu ledna a února. Oficiálním dnem připomínky obětí holocaustu je 27. leden. (27. ledna 1945 Rudá armáda osvobodila Auschwitz).

  Autor: Mgr. Jakub Haviar

   

 • Dne 6. září v dopoledních hodinách vyrazily třídy 4.A a 4.S na odložený cyklovodácký kurz.

  První den nás čeká pouze cestování vlakem. Následný rozchod v Českém Krumlově nám znepříjemňuje deštivé počasí, a tak se těšíme, až konečně dorazíme do kempu a postavíme stany, kde se budeme moct schovat.