23. června 2021 - Ocenění Okresní hospodářské komory pro nejlepší absolventy

Jak se již stalo tradicí, ocenila i v tomto roce Okresní hospodářská komora nejlepší absolventy všech středních škol Mostecka. Za naše gymnázium byly oceněny Tereza Riegerová, Thea Harantová a Anna Natálie Kohoutová.

Ocenění Dobrý list Komory za vynikající výsledky, znalosti a dovednosti převzali z rukou předsedy OHK pana Rudolfa Junga ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Most ve středu 23. června 2021. Oceněným absolventkám gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu i v životě.

Autorka: Mgr. Iveta Macánová