Naši studenti nejsou lhostejní ke svému okolí

Pod záštitou Nadace Olgy Havlové vznikl projekt Daruj srdce. Letošního 2. ročníku se zúčastnilo celkem 111 studentů z celé republiky, kteří přihlásili celkem 28 zajímavých a inspirativních projektů. Velmi si vážíme toho, že i naši studenti 3. a 4. ročníků se do této výzvy zapojili a pokusili se zpracováním tří projektů získat finanční podporu pro vybrané neziskové organizace:

Parent project - nezisková organizace se zaměřením na svalovou dystrofii, která postihuje muže a to již od útlého věku.
4.A - Veronika Schreiberová, Marie Mlezivová, Jana Havlová

AMA - společnost onkologických pacientů
3. A - Barbora Machová, Daniela Kottová, Tomáš Martin Zajíček, Richard Hellmich, Aneta Kejkrtová, Adriana Vaníčková

Klub národnostních menšin - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
3.B - Aneta Salajková, Radka Dzurenková, Mariana Krausová, Nikol Blahotová, Tereza Drábková, Natálie Větrovská

Organizátoři mohli vybrat a finančně podpořit pouze 10 projektů. I když naše projekty vybrány nebyly, i tak byla celá aktivita zajímavou zkušeností pro všechny zúčastněné. Ti si vyzkoušeli, jak se projekty píší, poznali, jak náročné je získat podporu pro činnost neziskového sektoru. Přínosem bylo i setkání se zástupci vybraných neziskových organizací a seznámení se s jejich činností.

Velmi si vážíme a oceňujeme zájem našich studentů o dění kolem sebe a snahu pomoci potřebným.

Autorka: Mgr. Jitka Ježková