23. června 2022 - 1.B ve virtuální realitě

23. června studenti 1.B absolvovali povedený workshop v Most Creative Space. Jedná se o poměrně velkorysý prostor, který najdete v Městské knihovně v Mostě. Jeho hlavou a duší je p. Martin Špoula, ale můžete se zde setkat i s našimi současnými nebo bývalými studenty – Martinem Kleinem či Filipem Müllerem. Studio pracuje pod hlavičkou ZUŠ F. L. Gassmanna. Byli jsme tak trochu pokusnými králíky, protože místní nadšenci si na někom potřebovali vyzkoušet, jak to bude fungovat, až sem od září budou přicházet školní exkurze. Jsem přesvědčena, že děti budou nadšené! Seznámí se s tím, jak postupně vzniká 3D model starého Mostu, budou se moci „procházet“ jeho uličkami, zahrát si hry s použitím VR brýlí, něco si samy vytvořit ve speciálním programu na 3D vizualizace (výsledky práce viz galerie pod textem) a také proniknout do tajů 3D tisku. Tři hodiny utekly jako voda a některým se odtud vyloženě nechtělo. Za všechny děkuji Martinovi Kleinovi, který mne nesměle oslovil s touto nabídkou a celou akci zprostředkoval.

Autoři: Mgr. Kamila Pelešková (text), Martin Klein (foto)