28. června 2022 - Výlet do Drážďan tříd 1.C a 2.A

V úterý 28. června podnikly třídy 1.C a 2.A v rámci Dne třídního učitele exkurzi do Drážďan. První zastávkou bylo Vojenskohistorické muzeum (Militärhistorisches Museum), kde jsme si prohlédli expozice týkající se válek v dějinách. Následovala procházka historickým centrem kolem symbolu města Frauenkirche a poté měli žáci volný čas pro sebe. Celý výlet si všichni užili a zpříjemnili si tak konec školního roku.

Autor: Mgr. Michael Přenosil