28. a 29. června - Kurzy první pomoci

Ve dnech 28. a 29. června 2022 se třídy 1.A, 1.B, 1.C a 1.S zúčastnili kurzu první pomoci pod vedením paní ředitelky Oblastního spolku Českého červeného kříže Jany Píšové.

Pro některé žáky byl tento kurz vůbec prvním školením tohoto druhu. Někteří již dříve absolvovali podobnou přípravu a zde prokázali obdivuhodnou znalost probíraných témat, kterými byly zastavení masivního krvácení, agonální dýchání, bezvědomí se zástavou vitálních funkcí, kardiopulmonální resuscitace.

Seminář hodnotili všichni účastníci jako zajímavý a přínosný. Děkujeme.

Autorky: Mgr. Jitka Ježková, Mgr. Pavlína Korcová, Mgr. Kamila Pelešková, Mgr. Michaela Turbáková