2. května 2024 - Project - Most in English

Dne 2. května 2024 u příležitosti znovuotevření parku Střed uspořádali studenti a studentky třídy sexta tematický projekt v angličtině. Náplní projektu byla prezentace ikonických částí města Most.

Žáci ze skupiny paní učitelky Oharkové si připravili své výstupy s popisem a historií vybraných míst našeho města. Druhá skupina paní učitelky Synkové se tak mohla v roli turistů dozvědět např. o vzniku nového centra po zbourání Starého Mostu nebo o rekultivaci vodních ploch v okolí.

Celá třída ocenila možnost alternativní výuky v přírodě, která byla přínosná nejen po stránce poznávání našeho města, ale i příjemným zpestřením běžného školního dne.

Autoři: První polovina třídy sexta (text), Mgr. Jana Synková (foto)