12. prosince 2018 - Exkurze do Chemparku v Záluží

Ve středu 12. prosince 2018 jsme se jako studenti 3. ročníků ze semináře chemie s RNDr. Hanou Weinhauerovou vydali na exkurzi do Chemparku v Záluží.

Exkurze začala v místním Univerzitním centrum VŠCHT v Záluží přednáškou o studiu zde, také o studiu na VŠCHT obecně a o uplatnění již během studií v provozu. Potom jsme se rozdělili do dvou skupin a postupně jsme si prohlédli samotný provoz a velín a laboratoře UniCRE.

V první části exkurze nám byly zapůjčeny ochranné pomůcky jako zaměstnancům a mikrobusem jsme se přesunuli do velína, odkuj je řízen provoz. Dozvěděli jsme se bližší informace o řízení provozu. Mohli jsme porovnat řízení provozu v minulosti, kdy přístroje zaznamenávaly údaje na papír a řízení dnes s pomocí počítačů.

V laboratořích jsme si mohli přivonět k ropě, prohlédnout si vybavení laboratoře např. reaktory, které se dají využít ke zkoumání reakcí nebo přístroje sloužící pro analýzu složení vzorků a mnoho dalších přístrojů. Připomněli jsme si, k čemu se využívají katalyzátory reakcí. Dobrovolníci si vyzkoušeli práci v laboratoři, vytvořili roztok aktivního uhlí a čaje, následně provedli filtraci za nízkého tlaku. Všichni jsme poté mohli pozorovat změny ve zbarvení původního vzorku a přefiltrovaného. Nakonec jsme se přesunuli do pokusné základny, kde ve zmenšeném modelu provozu probíhá testování.

Exkurze se nám líbila, dozvěděli jsme se více informací o provozu, o společnosti Unipetrol, ale i o stipendiích pro vysokoškoláky.

Autorka: Hana Pavelková, 3.B (text)