17. prosince 2018 - Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

V pondělí 17. prosince 2018 se jako každoročně konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Studenti si nejprve vyzkoušeli, jak umí pracovat s textem a jak zvládají poslechová cvičení. Následovala ústní část, při které se konverzovalo na běžná témata. Soutěž byla vyrovnaná, všichni předvedli pěkné výkony, širokou slovní zásobu a pohotové reakce.

První místo obsadila a do okresního kola postupuje Nelly Kriške ze třídy 2.A, na druhém místě skončila Phan Tran Tu Vuen ze 3.B a třetí byl Adam Novák z kvinty.

Autoři: Mgr. Michael Přenosil (text), Mgr. Zdeňka Vargová (foto)