25. dubna 2024 - Debatní soutěž

Dne 25.dubna 2024 se vybraní jedinci ze tříd O7, 3.A, 3.B, 3.S, 1.C zúčastnili debatní soutěže na téma „Ekologie“ na UJEP (fakulta sociálně ekonomická) v Ústí nad Labem. Žáci naší školy byli rozděleni do dvou týmů a jeden z nich dokonce zvítězil.

Témata debatovaných otázek zněla: Je pojetí Zero waste realistický cíl? Je on-line nakupování ekologické? Elektromobilita: Cesta k ekologii nebo nedomyšlená idea zeleného cestování? Je Slow fashion lepší volbou než Fast fashion?

Finálové téma znělo: Měly by vlády aktivně podporovat ekologický způsob života?

Autorka: Jana Korbová, 3.A