Pro nově přijaté

Na tomto místě budeme zveřejňovat informace pro nově nastupující žáky prvních ročníků a jejich zákonné zástupce.

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok bude zahájen dne 1. září 2020 v 8:00. Žáci se sejdou ve svých kmenových učebnách se svými třídními učiteli. Nově nastupující třídy budou umístěny následovně:

Prima A, 1. A, 1. B, 1. S – B1 (historická budova v ulici Čsl. armády 1530)

Výuka 8:00 – 9:40. Potom mají žáci z organizačních důvodů (podzimní termín maturitních zkoušek) volno.

Sledujte prosím pravidelně web školy, kde budou zveřejněny hygienické podmínky pro vstup do školy.

Vydávání ISIC karet

Adaptační kurzy

Vážení rodiče,
na základě situace vzniklé u poskytovatele ubytování byla škola nucena přistoupit na úpravu termínů konání adaptačních kurzů pro žáky 1. ročníků. Jedná se o drobné úpravy a za případné potíže se předem omlouváme, ale situaci nemůžeme ovlivnit.
Případné omluvy ze závažných důvodů řešte prosím s příslušným třídním učitelem (kontakty na webu školy), vratky peněz s ekonomkou školy Ing. Nedvědovou (kontakty na webu školy).
Děkuji za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem
Karel Vacek
ředitel školy

Informace pro 1.A, Informace pro 1.B, Informace pro 1.S

Třídní schůzky a různé