16. září 2021 - Podpora programu DofE

Ve čtvrtek 16. září 2021 bylo na Krajském úřadě v Ústí nad Labem podepsáno Memorandum o spolupráci mezi DofE (Program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu pro mladé lidi), Podkrušnohorským gymnáziem a krajem jako naším zřizovatelem. Slavnostního podpisu se za naši školu zúčastnil ředitel školy Mgr. Karel Vacek.

Jedná se jak o morální podporu účastníků DofE, tak i o finanční podporu pro každou instituci zřizovanou krajem, která je aktivně do programu zapojena.

A to naše škola od loňského školního roku je. Osobní aktivity v seberozvoji žáků - účastníků DofE - probíhají - jak na Gymnáziu v Mostě, tak i v Bílině.

Zájemci o tento program najdou informace na webu školy, nástěnkách či na webu DofE.
https://www.gymmost.cz/article/2021-04-04-vyzva-dofe
https://www.dofe.cz/
https://www.facebook.com/dofeczech
https://www.youtube.com/user/DofEAwardCZ

Autorky: Mgr. Jitka Ježková, Mgr. Michaela Marešová